JPI Oceans lanceert nieuwe pan-Europese strategie | Compendium Kust en Zee

JPI Oceans lanceert nieuwe pan-Europese strategie

Op 29 maart van 14-16u lanceert JPI Oceans in een digitaal event haar nieuwe pan-Europese kader voor internationale samenwerking (2021-2025). Dit nieuwe strategisch kader, ontwikkelt door de leden van JPI Oceans tezamen met belanghebbenden, moet voor de komende jaren een coherent kader bieden voor efficiënt en slagkrachtig pan-Europees onderzoek en innovatie dat gezonde en productieve zeeën en oceaan bevordert. Het nieuwe kader bouwt voort op de vertrouwde opzet, visie en reikwijdte van JPI Oceans, maar richt de blik ook op externe Europese en internationale ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de inwerkingtreding van de eerste onderzoeks- en innovatieagenda.

De herziene strategie definieert de thematische sfeer en de impactambities van JPI Oceans rond drie prioritaire gebieden voor een veerkrachtige oceaan: gezondheid, productiviteit en goed beheer & bestuur. Om de stap te kunnen zetten van ambitie naar implementatie schetst het strategisch kader ook een procedure voor het opzetten van activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen en visie van JPI Oceans.
 

Indien u interesse hebt om de lancering van de JPI Oceans Strategy Framework 2021-2025 bij te wonen, kan u zich nu registreren.

Voor details over het programma, klik hier.