Navigating the Future V van de European Marine Board gelanceerd op EurOCEAN2019 | Compendium Kust en Zee

Navigating the Future V van de European Marine Board gelanceerd op EurOCEAN2019

Navigating the Future V (NFV) werd vandaag in Parijs gelanceerd tijdens EurOCEAN2019, de vooraanstaande conferentie van de European Marine Board over het mariene wetenschapsbeleid. NFV voorziet overheden van robuust, onafhankelijk wetenschappelijk advies over toekomstig zee- en oceaanonderzoek van nu tot 2030 en daarna. De toekomst die wij wensen, vereist immers een gezonde oceaan en een duurzaam gebruik van de mariene hulpbronnen. De oceaan wordt echter bedreigd door meerdere op elkaar inwerkende stressoren en daarnaast zijn we nog steeds bezig met de opbouw van de wetenschappelijke kennis en technologie om de oceaan en het effect van menselijke activiteiten volledig te verkennen, te begrijpen, te observeren en te voorspellen. NFV presenteert hier de wetenschap die we nodig hebben voor het komende UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030), het volgende Europese kaderprogramma, Horizon Europe, en de "Mission on healthy oceans, seas, coastal and inland waters”.

In het rapport wordt met name een oplossingsgerichte, transdisciplinaire agenda voor marien onderzoek aanbevolen, die samen met alle belanghebbenden en met duurzaam beheer als kernprincipe is opgesteld.

Het rapport kwam tot stand dankzij is een gezamenlijke inspanning die in november 2017 van start is gegaan met een planningsbijeenkomst van 19 vooraanstaande Europese mariene wetenschappers om te beslissen over de inhoud op hoog niveau. Grotere samenwerkingswerkgroepen met vertegenwoordigers van 13 Europese landen hebben vervolgens gewerkt aan het opsporen van kennishiaten en het opstellen van de aanbevelingen van dit rapport.

U kunt het volledige rapport hier downloaden, de factsheet voor beleidsmakers hier en infographics hier of u kan de website raadplegen voor meer inhoud.