Nieuwe Position Paper van EMB over mariene onderzoeksschepen | Compendium Kust en Zee

Nieuwe Position Paper van EMB over mariene onderzoeksschepen

De European Marine Board Position Paper 25 “Next Generation European Research Vessels: Current Status and Foreseeable Evolution", geproduceerd in samenwerking met de European Research Vessel Operators (ERVO) gemeenschap, biedt een uitgebreide kijk op de huidige Europese onderzoeksvloot en actualiseert de bevindingen en aanbevelingen van EMB Position Paper 10 uit 2007 over "European Ocean Research Fleets - Towards a Common Strategy and Enhanced Use". Het is het resultaat van de activiteiten van de EMB-werkgroep inzake onderzoeksschepen.

De verdere ontwikkeling van ons begrip van de oceaan is van fundamenteel belang om veel van de mondiale uitdagingen waarmee de huidige samenleving wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering en voedselvoorziening, aan te pakken. Onderzoeksschepen vormen hierin belangrijke infrastructuur die wetenschappers in staat stelt de gegevens te verzamelen en het onderzoek uit te voeren dat nodig is om deze kennis te vergroten. Onderzoeksschepen en hun uitrusting zijn echter grote en geavanceerde, en onvermijdelijk dure, infrastructuurvoorzieningen. Het is daarom van cruciaal belang dat het belang en de onmisbare rol van deze schepen duidelijk is en dat passende investeringen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke ondersteuning wordt voortgezet.

In deze position paper wordt een overzicht gegeven van de huidige vloot, de mogelijkheden en het beheer ervan. Vervolgens wordt naar de toekomst gekeken en wordt benadrukt wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de Europese vloot hetzelfde hoge niveau van wetenschappelijke ondersteuning kan blijven bieden, met name in gespecialiseerde gebieden zoals de diepzee- en poolgebieden. Ook thema’s als de opleiding van vlootpersoneel, het vlootbeheer en de rol van onderzoeksschepen in de bredere context van oceaanwaarnemingen en het European Ocean Observing System (EOOS) komen aan bod.

De position paper en een factsheet zijn te downloaden via de EMB-website.