Actualisatie themateksten | Compendium Kust en Zee

Actualisatie themateksten

De themateksten van Hoofdstuk 2 werden tijdens de voorbije week geactualiseerd in functie van de herzieningen in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan zoals aangenomen door het Koninklijk Besluit van 20 maart 2014. Actualisaties van tijdreeksen e.a. vinden het ganse jaar door plaats.