Wet en KB onderwatererfgoed | Compendium Kust en Zee

Wet en KB onderwatererfgoed

Op 4 april 2014 werd de wet betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water aangenomen, op 25 april 2014 gevolgd door het gelijknamige uitvoeringsbesluit. De hiermee gepaard gaande wijzigingen werden aangepast in de thematekst ‘Maritiem en kustgebonden erfgoed’ en in Hoofdstuk 3 ‘Raakvlak marien onderzoek – beleid’.

 

Foto: onderzoek De Kogge (Agentschap Onroerend Erfgoed)