Actualisatie 'Zand- en grindwinning' | Compendium Kust en Zee

Actualisatie 'Zand- en grindwinning'

De thematekst 'Zand- en grindwinning' werd grondig geactualiseerd op basis van het KB van 19 april 2014 en de recent gepubliceerde brochure 'Zand- en grindwinning in het Belgisch deel van de Noordzee' van de Dienst Continentaal Plaat (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).