Oproep werkgroepen Think Tank North Sea | Compendium Kust en Zee

Oproep werkgroepen Think Tank North Sea

“Samen weten we meer en een zee van weten leidt naar een zee van mogelijkheden voor een duurzame blauwe toekomst.” Met deze woorden besloot Staatssecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer, het Noordzeevisie 2050-traject en effende hij het pad voor de ‘Think Tank North Sea’.

Deze Think Tank North Sea is, nu de eerste oproep voor thema’s achter de rug is, helemaal klaar voor een volgende fase. De afgelopen periode werden vanuit verschillende hoeken mogelijke werkthema’s ingezonden voor de Think Tank North Sea. Deze voorstellen werden vervolgens zorgvuldig doorgenomen en aan de vooropgestelde criteria getoetst door de stuurgroep. Dit resulteerde in drie overkoepelende ‘clusterthema’s’: Marine food impact, Living with climate change en Working with nature. Voor een uitgebreide beschrijving kan u hieronder klikken op het onderwerp van het thema.

Marine food impact:
Hoe kunnen producenten én consumenten van marien voedsel hun impact op het natuurlijk marien ecosysteem verminderen en hoe kan het beleid hen hiervan overtuigen?

Living with climate change:
Hoe zal klimaatopwarming onze Belgische kust beïnvloeden en hoe kunnen we bevindingen en aanbevelingen op een optimale manier communiceren naar het brede publiek?

Working with nature:
Hoe kunnen we door samen te werken met het Noordzee-ecosysteem oplossingen vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken en hoe creëren we hiervoor een draagvlak bij alle belanghebbenden?

Nu er drie clusterthema’s gedefinieerd zijn, nodigen de leden van de stuurgroep vertegenwoordigers uit de wetenschap, het beleid, de industrie, middenveldorganisaties en het brede publiek uit om te stemmen op het thema dat hun interesse wegdraagt. Het stemmen zal worden afgesloten op donderdag 28 februari (16u). Voor de thema’s die op voldoende engagement kunnen rekenen zal een werkgroep opgezet worden. Net als binnen het Noordzeevisie 2050 – traject is de achterliggende doelstelling van deze werkgroepen het bekomen van een (wetenschappelijk) onderbouwde ‘good governance’ voor het BNZ, van vandaag tot 2050.

Het startschot van de eerste thematische werkgroepen zal gegeven worden op een kick-off event op 29 maart 2019 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel. Meer details hierover volgen nog.


Stemmen op de thema's kan gebeuren via de registratieknop op volgende pagina

In het geval van vragen over de Think Tank North Sea: info@thintanknorthsea.be