Registreer nu voor de slotconferentie van het CREST-project | Compendium Kust en Zee

Registreer nu voor de slotconferentie van het CREST-project

Hoe kunnen we onze kust de veerkracht geven om bestand te zijn tegen een wijzigend klimaat? Deze onderzoeksvraag stond centraal in het project CREST – wat staat voor Climate Resilient Coast –  dat gedurende vier jaar de Vlaamse expertise met betrekking tot kustnabije processen aan de hand van terreinmetingen, laboratoria-testen en numerieke modellering trachtte uit te diepen. Het consortium, bestaande uit tien partners uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector, boog zich met deze onderzoeksvraag over vijf wetenschappelijke doelstellingen:

  • een beter inzicht krijgen in kustnabije en landwaartse fysische processen inclusief verbeterde modellen en de validatie van ‘grijze’ data m.b.t. kustdynamiek;
  • een beter inzicht krijgen in overstromingsrisico’s langsheen de kust en de impact van golfoverslag op structuren, gebouwen en gedrag van mensen binnenin;
  • de veerkracht bepalen van het natuurlijk kustsysteem (kustveiligheid) in relatie tot stormen en wind m.b.v. de best beschikbare modellen;
  • de validatie van berekeningen a.d.h.v. laboratoriumtesten en terreinmetingen in welbepaalde pilootgebieden;
  • de opmaak van betere klimaatscenario’s voor de Belgische kust.


De bevindingen van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden tijdens de CREST-slotconferentie op donderdag 26 september 2019 in Greenbridge Oostende.

Programme (English)

09:30-10:00   Registration | Welcome coffee

10:00-10:10   Welcome
Noémie Wouters, CEO GreenBridge & Carl Devos, CEO Ostend Science Park  

10:10-11:00   CREST - General overview
Jaak Monbaliu, Project Coordinator

11:00-12:45    Pitch presentations: CREST take home messages

12:45-14:15    Lunch with poster exhibition & demo session of monitoring techniques

14:15-14:45    Keynote presentation - Wave-driven and Aeolian sand transport: Dutch experiences
Gerben Ruessink, Utrecht University (NL)

14:45-15:45    Panel discussion: evaluation & foresight exercise

15:45-16:00    Closing speech
Jaak Monbaliu, Project Coordinator

16:00-17:00    Visit to the Coastal & Ocean wave Basin (COB)

17:00-18:30    Network reception

Praktische informatie

Locatie:
GreenBridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende, Belgium
Route: www.greenbridge.be/en/contact

Datum:
Donderdag 26 september van 09:30 - 18:30

Registratie:
Registreren is gratis, maar verplicht en kan tot en met donderdag 19 september 2019. Klik hier om te registreren
 

Indien u meer wil weten over het CREST-project, kan u terecht op de projectwebsite. Vragen mogen gericht worden naar info@vliz.be