Schelde-estuarium | Compendium Kust en Zee

Schelde-estuarium

In de Noordzeeregio bevinden zich een aantal belangrijke estuaria. Deze zijn van grote ecologische waarde en bieden daarnaast ook ruimte voor belangrijke economische activiteiten zoals havenontwikkelingen. Al deze estuaria hebben te kampen met gelijkaardige uitdagingen zoals een toenemend overstromingsgevaar, de problematiek van het sedimentbeheer en het behoud van ecosysteemfuncties. De Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren (Durme, Rupel met de Zenne, Dijle en Netes), de Westerschelde en het mondingsgebied van de Schelde vormen samen het Schelde-estuarium. De waterlichamen en overstromingsgebieden zijn onderhevig aan het getij vanuit de Noordzee, waardoor een sterke interactie bestaat tussen het Schelde-estuarium en de Noordzee. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten met betrekking tot het ‘Schelde-estuarium’. De internationale regelgeving die van toepassing is op deze geografische regio wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot het Schelde-estuarium binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’, waarbij u wordt doorverwezen naar de Scheldemonitor.