ScheldeMonitor portaal in nieuw jasje | Compendium Kust en Zee

ScheldeMonitor portaal in nieuw jasje

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het portaal dient in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) als centraal punt voor het capteren en verspreiden van allerhande soorten data en informatie omtrent de verschillende aspecten die een rol spelen over het ganse gebied van zowel de Westerschelde als de Zeeschelde.

Het portaal is in gebruik sinds 2004 als informatiesysteem rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. In de beginfase van het platform draaide het vooral rond het ontsluiten van datasets, maar vanaf 2010 werd dit uitgebreid met informatie en producten gerelateerd aan het Schelde-estuarium. Deze ontwikkeling wordt tot op de dag van vandaag doorgezet en sinds deze zomer is het Scheldemonitor portaal een toegankelijk portaal om data uit de Schelde te bekijken, kant en klare data-visualisaties te downloaden of in te zien en meer informatie over die datasets te verkrijgen. De website limiteert zich hierbij niet langer tot een gespecialiseerd gebruikersprofiel, maar richt zich ook tot een breder geïnteresseerd publiek. Op dit moment wordt nog verder gewerkt aan meer functionaliteiten die stap voor stap op de website zullen verschijnen.

Het vernieuwde ScheldeMonitor portaal kan u hier bekijken.