Scheldesymposium: En Route! | Compendium Kust en Zee

Scheldesymposium: En Route!

Op donderdag 9 juni vindt het – door corona uitgestelde – Scheldesymposium plaats in de zalen van de Zoo van Antwerpen. Die dag zetten sprekers en deelnemers uit wetenschap, beleid en andere stakeholders stappen vooruit voor de natuur, de toegankelijkheid en de veiligheid van het Schelde-estuarium. ‘En route!' of samen onderweg naar een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium is het uitgangspunt van deze editie.

De dag start met een inloop met koffie en interactieve stands waar je meer te weten komt over de sedimentpilot in de monding van de Westerschelde, en je leert om je eigen data te verzamelen met de nieuwe apps van de Scheldemonitor.

Tijdens het plenaire programma krijg je inkijk in de Living Labs die in de Hedwige-Prosperpolder plaatsvinden. Daarna volgen boeiende break-out sessies rond specifieke projecten en thema’s:

  • Effecten van klimaatverandering op de Scheldenatuur
  • Resultaten van 25 jaar OMES-monitoring: hoe draagt het Sigmaplan bij aan de waterkwaliteit van de Zeeschelde?
  • Nieuwe evaluatiemethodiek: T2021. Wat is er veranderd?
  • Hoe het BeslisOndersteunendSysteem (BOS) Kanaal Gent-Terneuzen helpt de zoutbalans te beschermen.
     

Na het ochtendprogramma en een netwerklunch, volgt nog een optionele excursie naar de Scheldekaaien.

Mocht je door omstandigheden niet in Antwerpen aanwezig kunnen zijn, dan kan je je aanmelden voor de livestream in het aanmeldformulier.