Schrijf nu in voor een nieuwe OTGA/DOALOS-cursus over marien wetenschappelijk onderzoek onder UNCLOS te Oostende. | Compendium Kust en Zee

Schrijf nu in voor een nieuwe OTGA/DOALOS-cursus over marien wetenschappelijk onderzoek onder UNCLOS te Oostende.

Marien wetenschappelijk onderzoek (MWO) en de middelen om dit uit te voeren zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze oceaan en zeeën. Iets wat steevast wordt erkend door de Algemene Vergadering van de VN in haar jaarlijkse resolutie inzake oceanen en het recht van de zee. MWO helpt niet alleen bij het nemen van onderbouwde beleidskeuzes, maar draagt ook bij aan het begrijpen, voorspellen en inspelen op de natuurlijke processen van de oceaan. Deze nieuwe OTGA/DOALOS-cursus over marien wetenschappelijk onderzoek in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (6-10 mei 2019, Oostende België) heeft als doel een overzicht te geven van de juridische, technische en wetenschappelijke aspecten van de MWO-regeling, met name wat betreft de toestemmingsprocedures, teneinde de kennis van de deelnemers over de rechten en plichten van kust- en onderzoeksstaten te vergroten. De cursus zal ook ingaan op kwesties in verband met de ontwikkeling en uitwisseling van mariene technologie in het kader van het UNCLOS.

Doelstellingen en doelstellingen van de cursus:

  • Bewustmaking van overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij de behandeling van verzoeken voor MWO en van de onderzoeksgemeenschap over het internationale juridische kader voor het verrichten van marien wetenschappelijk onderzoek en de uitwisseling van mariene technologie;
  • Versterken van het inzicht in de functies, verantwoordelijkheden en werkwijzen van elk van de groepen personen die betrokken zijn bij MWO in kuststaten en onderzoekende staten;
  • Versterken van de samenwerking bij het uitvoeren van MWO en de uitwisseling van mariene technologie in het Middellandse-Zeegebied;
  • Het opbouwen van een netwerk van wetenschappers en overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij MWO om de regionale samenwerking voor de uitvoering van MWO te versterken;
  • Vergroten van het bewustzijn van de voordelen van de ontwikkeling van een coördinatiemechanisme in het kader van MWO op nationaal niveau, met inbegrip van de behandeling van toestemmingsverzoeken;
  • Stimuleren van het aannemen van nationale maatregelen ter bevordering en het vergemakkelijken van het verrichten van marien wetenschappelijk onderzoek.

De cursus is gericht op overheidsfunctionarissen en wetenschappers. Er wordt geen collegegeld gevraagd en er zijn slechts een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

Aanmelden is mogelijk tot 15 maart 2019 via de volgende link

Voor meer details kunt u de brochure raadplegen of surfen naar: https://www.oceanexpert.net/event/2141