SOPHIE Strategische onderzoeksagenda: link tussen oceaan en menselijke gezondheid | Compendium Kust en Zee

SOPHIE Strategische onderzoeksagenda: link tussen oceaan en menselijke gezondheid

De gezondheid van de zeeën, oceaan en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar deze link wordt nauwelijks onderzocht of in het beleid betrokken. Dat komt vooral omdat de diverse betrokken sectoren (mariene wetenschap, medische en farmaceutische wereld, kusttoerisme, voedingsindustrie, onderwijs, burgerinitiatieven…) elkaar daarin (nog) niet vinden. Ook de gebruikelijke onderzoek- en projectfinanciering is niet ingesteld op deze transdisciplinaire samenwerkingen. De SOPHIE (Seas, Oceans and Public Health in Europe) Strategische Onderzoeksagenda (gepubliceerd op 30 maart 2020) geeft een uitgebreid overzicht van het vereiste onderzoek en capaciteit om de link tussen oceaan en menselijke gezondheid in Europa te ontwikkelen.

Binnen het Horizon 2020 project SOPHIE werkten acht partners en multidisciplinaire experts uit heel Europa – waaronder ook onderzoekers van het VLIZ – mee aan deze Strategic Research Agenda (SRA). Ze schetst de essentiële onderzoeksprioriteiten en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om het beleid en de lokale, regionale en/of internationale praktijk te informeren over hoe de relatie tussen de oceaan en menselijke gezondheid te beschermen. Heel concreet stelt de SRA drie terreinen waar specifieke acties moeten worden ondernomen, nl. (1) duurzame vis en zeevruchten voor gezonde mensen; (2) mariene biodiversiteit, geneeskunde en biotechnologie; (3) ‘Blue spaces’, toerisme en welzijn.