Themadag rond de oceaan op internationaal G-Stic event | Compendium Kust en Zee

Themadag rond de oceaan op internationaal G-Stic event

Op donderdag 21 november wordt G-STIC 2019 OCEANS mede door VLIZ georganiseerd. De themadag kadert in het G-Stic 2019 event, het netwerkevent voor bedrijven, beleidsmakers en experten in Brussels Expo. Daags voordien gaat ook de verkennende OESO-workshop ‘Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future’ door, in samenwerking met de OESO en de Vlaamse overheid (enkel op uitndoging). Op deze conferentie worden nu dus mariene en maritieme spelers uitgenodigd om mee manieren te bedenken waarmee nieuwe technologieën en duurzame oplossingen sneller in de markt gezet kunnen worden.

Voor wie op zoek is naar gedegen multidisciplinaire informatie, die de ogen opent rond de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot de oceaan, is een inspirerend programma samengesteld op basis van vijf thema's:

  • Op natuur gebaseerde oplossingen voor kustbescherming
  • Ontzilting
  • Clean shipping en alternatieve brandstoffen
  • Marien Ruimtelijke Planning
  • Smart Sea

Met de semi-plenaire sessie ‘Blue technologies within sustainable ocean resources’ in de voormiddag, parallelle ‘deep dive’-sessies in de namiddag en een Industry Night voor bedrijven zit de dag boordevol nieuwe ideeën en netwerkingsmogelijkheden.

De Oceans-themadag is toegankelijk voor alle deelnemers aan de G-STIC conferentie. Registreren kan voor 1, 2 of 3 dagen via https://2019.gstic.org/shop. Er zijn voordeeltarieven voor PhD-studenten, studenten en bezoekers uit ontwikkelingslanden. Raadpleeg het volledige programma van de driedaagse conferentie op 2019.gstic.org

De Oceans-themadag wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met Luxembourg Maritime Administration, Rijkswaterstaat en FOD Mobiliteit; en met de financiële ondersteuning van DEME.

Daags voordien, op 20 november, organiseren de OESO STI Ocean Economy Group, De Blauwe Cluster, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Vlaamse overheid de verkennende OESO-workshop ‘Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future’. Het doel van deze gesloten workshop (enkel op uitnodiging) is te onderzoeken welke digitale technologieën er in het komende decennium zitten aan te komen binnen de oceaaneconomie, en wat de potentiële toepassingsmogelijkheden ervan zijn voor een hele reeks operationele toepassingen. De resultaten van deze OESO-workshop zullen door Claire Jolly (OECD Directorate for Science, Technology and Innovation) worden voorgesteld op de semi-plenaire ochtendsessie van 21 november en met het aanwezige publiek bediscussieerd.