Think Tank North Sea presenteert eerste resultaten | Compendium Kust en Zee

Think Tank North Sea presenteert eerste resultaten

De Think Tank North Sea is een onafhankelijke en participatieve denktank met als doel om via co-creatie te komen tot een breed gedragen langetermijnvisie (2050) die een goed beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee mogelijk maken. Dit denktank initiatief is het vervolgtraject van het door toenmalig Staatssecretaris voor Noordzee, Philippe Debacker, in 2017 geïnitieerde Noordzeevisie 2050-traject. De Think Tank North Sea werkt rond op jaarbasis veranderende thematische cycli. De thematiek wordt bepaald d.m.v. een bottom-up bevraging van stakeholders uit de quadruple helix (beleid, industrie, wetenschap en burgers).

Voor deze eerste cyclus (2019) werkten vertegenwoordigers uit de quadruple helix onder begeleiding van een werkgroepvoorzitter en -rapporteurs rond de thema’s ‘Living with climate change’ en ‘Working with nature’. Deze eerste cyclus zit er nu op en daarom zijn gisteren op een event in Oostende de synthesenota’s met daarin de voornaamste aanbevelingen en kernprincipes gericht aan de leden van de quadruple helix openbaar gemaakt.

Binnen de werkgroep ‘Living with climate change’ werd nagedacht over wat nu de voornaamste bekommernissen zijn die een leefbare, veilige kustzone tegen 2050 in de weg staan. Deze bekommernissen werden thematisch behandeld en steeds gekoppeld aan concrete actiepunten, toepasbaar op verschillende organisatieniveaus. - [naar visietekst]

Binnen de werkgroep ‘Working with nature’ werd een kader opgesteld over wat kan verstaan worden als ‘werken met de natuur’ waarna dit concept getoetst werd aan drie conceptuele praktijkvoorbeelden: Natuurlijke, zelfonderhoudende kustverdediging gecombineerd met kustveiligheid als regulerende ecosysteemdienst; Geïntegreerde multitrofische aquacultuur gekoppeld aan de ecosysteemdienst voedselproductie; Offshore natuur-inclusief ontwerpen en bouwen gekoppeld aan biodiversiteit als culturele en optionele waarde. - [naar visietekst]

Het eindrapport van beide werkgroepen verschijnt begin 2020 op de website van Think Tank North Sea, waarna ook een nieuwe oproep voor thema’s voor de tweede cyclus (2020) zal gelanceerd worden. Na stemming zal vervolgens opnieuw een visietraject opgestart worden met het onderwerp dat vanuit de quadruple helix de breedste voorkeur wegdraagt.

De Think Tank North Sea wordt onder gedeeld voorzitterschap gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

 

Download beide visieteksten en infografieken vanop de VLIZ-website (beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels).