Toerisme en recreatie | Compendium Kust en Zee

Toerisme en recreatie

Europa is de meest bezochte toeristische regio ter wereld en naast het behoud van natuurlijk, historisch of cultureel bezit, zorgt de sector ook voor de ontwikkeling, innovatie en diversificatie van diverse producten en diensten. Blauw toerisme (inclusief de cruisesector) is tevens de grootste motor van de Europese blauwe economie. De Belgische kust is de populairste vakantiebestemming van het land. Jaarlijks noteert de regio meer dan vijf miljoen aankomsten en bijna 28 miljoen overnachtingen in het verblijfstoerisme De bestedingen van alle kusttoeristen samen bedragen om en bij de 3 miljard euro. Naast het kusttoerisme zorgt ook het toerisme in het hinterland voor een belangrijk aantal aankomsten en overnachtingen.

In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake beleid en ruimtegebruik, alsook enkele socio-economische gegevens, de voornaamste ecologische impact van de sector en maatregelen inzake duurzaamheid. De regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via het 'Kustportaal'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot toerisme en recreatie binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.