Visserij | Compendium Kust en Zee

Visserij

In 2013 bedroeg de wereldwijde productie van visserijproducten 191 miljoen ton. De wildvangst neemt 49% (93,8 miljoen ton) van de totale productie voor haar rekening, met 82,1 miljoen ton zeevis. De vloot van de Europese Unie zorgt voor iets meer dan 5% van de globale visproductie. In 2013 bedroeg de vangst van de Belgische vissers 0,2% van het Europese totaal. De Belgische vissersvloot was in 2014 goed voor 0,1% van de totale Europese vloot met een tonnage en motorvermogen die respectievelijk 0,9 en 0,7% van het Europese totaal vormden. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Visserij’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot visserij binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.