Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
Aanbeveling geïntegreerd kustzonebeheer

2002/413/EG: Aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa

 • Type wetgeving
  • Aanbeveling
 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
AFS-Verdrag

Internationaal verdrag inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
ASCOBANS

Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noord- en Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Ierse Zee

 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Beleid en beheer in het Schelde-estuarium

Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bergingsverdrag

Internationaal verdrag inzake berging

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Biodiversiteitsverdrag

Verdrag inzake biologische diversiteit

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bonn Akkoord

Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bunkerolieverdrag

Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
BWM-Verdrag

Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
CLC-Verdrag

Internationaal verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
COLREGs-Verdrag

Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Conventie van Bern

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
CSC-Verdrag

Internationale conventie voor veilige containers

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Decreet bescherming varend erfgoed

Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Maritiem en kustgebonden erfgoed
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
Decreet integraal waterbeleid

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
Decreet landbouw- en visserijbeleid

Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Landbouw
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
Dochterrichtlijn prioritaire stoffen

Richtlijn 2008/105/EG: milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Duinendecreet

Decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van kustduinen

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Landbouw
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
EEZ-wet

Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve zone van België in de Noordzee

 • Type wetgeving
  • Wet
 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • België
Erika I

COM (2000) 142: de veiligheid van het vervoer van olie over zee

 • Type wetgeving
  • Mededeling
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa

Pagina's