Wetgeving Aquacultuur | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Aquacultuur

4 resultaten
DC-MAP
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019
 • Thema
  • Aquacultuur
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Uitvoeringsbesluit
Duurzame ontwikkeling aquacultuur

COM (2013) 229: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Richtlijn veterinairrechtelijke voorschriften in aquacultuur

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Verordening uitheemse soorten in aquacultuur

Verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk nietvoorkomende soorten in de aquacultuur

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening