Zand- en grindwinning | Compendium Kust en Zee

Zand- en grindwinning

In de periode 2015-2018 werd in de OSPAR-regio (Noordoost-Atlantische Oceaan en Noordzee) jaarlijks tussen de 40 en 82 miljoen m³ marien sediment ontgonnen. Er wordt vooral zand en grind geëxtraheerd voor de bouwindustrie en kustverdediging. Daarnaast wordt ook mergel ontgonnen om landbouwgronden te verbeteren en om water te filteren. In het Belgische deel van de Noordzee wordt de laatste decennia voornamelijk zand gewonnen met een jaarlijks volume dat de voorbije tien jaar schommelde tussen 2 en 4 miljoen m³. In 2014 was dit volume aanzienlijk hoger met bijna 6 miljoen m³. Grind wordt doorgaans niet ontgonnen omwille van de uiterst beperkte aanwezigheid, de te kleine korrelgrootte en de heterogeniteit van het materiaal in de vergunde gebieden. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Zand- en grindwinning’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De federale regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot zand- en grindwinning binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.