Zonnige herfst voor mariene ontwikkelingen op de Noordzee | Compendium Kust en Zee

Zonnige herfst voor mariene ontwikkelingen op de Noordzee

Op 29 oktober keurde de Vlaamse Regering de Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie goed. Hierbij werd 280 miljoen euro extra vrijgemaakt voor Onderzoek en Ontwikkeling wat het totaal aan middelen op 1,608 miljard euro brengt. Het hoogste cijfer totnogtoe. Deze sterke financiële impuls schept ook mogelijkheden voor de Belgische marien-maritieme sector.

Ook op die dag kwam er positief nieuws vanuit de Europese Commissie. Tijdens de Our Ocean conferentie in Bali kondigde de Commissie aan dat er 300 miljoen euro aan extra middelen wordt vrijgemaakt om o.a. de plastic vervuiling aan te pakken, de blauwe economie te verduurzamen en het onderzoek en toezicht op mariene activiteiten te verbeteren. Deze bijdrage komt bovenop de vorige jaar toegezegde 550 miljoen euro tijdens de Our Ocean conferentie in Malta. Deze middelen worden verspreid over 23 “commitments”. Concreet gaat er 100 miljoen euro naar O&O – projecten rond plastic vervuiling en 82 miljoen euro voor marien en maritiem onderzoek, zoals ecosysteembeoordelingen, het in kaart brengen van de zeebodem en innovatieve aquacultuursystemen.

Op 5 november, tijdens de vierde Vlaams-Nederlandse top te Middelburg, werd een intentieverklaring getekend tussen de universiteit van Gent en Campus Zeeland met betrekking tot het versterken van de samenwerking op het vlak van grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. De bedoeling is om met dit nieuwe platform de aanwezige kennis van binnen en buiten de regio met elkaar te verbinden door een gezamenlijke programmering en onderzoek naar zeespiegelstijging, verzilting, periodes van droogte en de invloed hiervan op natuur, veiligheid en welvaart. Het platform zal bestaan uit onderwijsinstellingen, onderzoekers als ondernemers binnen- en buiten de Vlaams-Nederlandse Delta. Met het afstemmen van een gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsprogramma wordt gehoopt mooie resultaten te boeken die tevens de bedrijvigheid kunnen stimuleren.