Aquacultuur | Compendium Kust en Zee

Aquacultuur

In 2013 bedroeg de wereldwijde productie van visserijproducten (inclusief aquatische planten) 191 miljoen ton, waarvan aquacultuur 51% voor haar rekening nam. De aquacultuursector is de snelst groeiende voedselproductiesector met een jaarlijkse toename van 6,6%. De globale mariene aquacultuurproductie bedroeg in 2013 46,3 miljoen ton, terwijl Europa in totaal 2,82 miljoen ton produceerde met Noorwegen als voornaamste producent (44%). Het belang van de Belgische aquacultuurproductie is beperkt en bedraagt slechts een fractie van het Europese productievolume, goed voor 0,01% in termen van waarde. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Aquacultuur’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot aquacultuur binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur, kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.