Mariene aquacultuur | Compendium Kust en Zee

Mariene aquacultuur

In 2019 bedroeg de wereldwijde aquatische productie (via wildvangst en aquacultuur, inclusief zeewier en andere aquatische planten) 213,7 miljoen ton, waarvan aquacultuur 56,2% voor haar rekening nam. De aquacultuursector is de snelst groeiende voedselproductiesector met een gemiddelde jaarlijkse toename van 6,8% sinds 1990. De globale maricultuurproductie bedroeg in 2019 66,7 miljoen ton, terwijl Europa in totaal 2,7 miljoen ton produceerde met Noorwegen als voornaamste producent (53,6%). De FAO heeft in 2019 geen commerciële kweek van mariene soorten geregistreerd voor België. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Aquacultuur’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot aquacultuur binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur, kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.