Marktconsultatie rond innovatieve afvalverwijderingssystemen in kustjachthavens | Compendium Kust en Zee

Marktconsultatie rond innovatieve afvalverwijderingssystemen in kustjachthavens

In het kader van het project “Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust” nodigen het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met Afdeling Kust (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, MOW) innovatieve bedrijven uit voor een marktconsultatie op dinsdag 28 september (14-17u). De bedoeling is dat tijdens deze markconsultatie nagedacht wordt over hoe drijvend en zwevend zwerfvuil in de kustjachthavens kan aangepakt worden, bij voorkeur via autonome en continue afvalverwijderingssystemen.

Tijdens de marktconsultatie wil men nagaan in hoeverre ondernemingen toereikende oplossingen kunnen bieden voor de behoeften en noden, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Afdeling Kust in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Voor meer informatie en inschrijvingen, klik hier.