Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens

48 resultaten
AFS-Verdrag

Internationaal verdrag inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bergingsverdrag

Internationaal verdrag inzake berging

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bonn Akkoord

Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Bunkerolieverdrag

Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
BWM-Verdrag

Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
CLC-Verdrag

Internationaal verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
COLREGs-Verdrag

Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
CSC-Verdrag

Internationale conventie voor veilige containers

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Erika I

COM (2000) 142: de veiligheid van het vervoer van olie over zee

 • Type wetgeving
  • Mededeling
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
Erika II

COM (2000) 802: tweede reeks maatregelen van de gemeenschap op het gebied van de veiligheid van de zeevaart naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Erika

 • Type wetgeving
  • Mededeling
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
Erika III

COM (2005) 585: Derde pakket wetgeving ten behoeve van de maritieme veiligheid in de Europese Unie

 • Type wetgeving
  • Mededeling
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
FAL-Verdrag

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
FUND-Verdrag

Internationaal verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Havendecreet

Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
Havenstaatcontrolerichtlijn

Richtlijn 2009/16/EG: havenstaatcontrole

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
HNS-Verdrag

Internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Interventieverdrag

Internationaal verdrag inzake optreden in volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Laadlijnverdrag

Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
LLMC-Verdrag

Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Loodsdecreet

Decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen

Pagina's