Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens

48 resultaten
Verbetering vaarweg nabij Walsoorden

Overeenkomst betreffende de verbetering van de vaarweg voor de Westerschelde nabij Walsoorden

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Verordening beveiliging schepen en havenfaciliteiten

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verordening dubbelwandige olietankers
Verordening (EU) nr. 530/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Wet maritieme beveiliging

Wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet onderzoek scheepvaartongevallen

Wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet schepen die bijstand behoeven

Wet van 27 juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wrakopruimingsverdrag (Verdrag van Nairobi)

Internationaal verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Zwavelrichtlijn
Richtlijn (EU) 2016/802 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn

Pagina's