Blauwe Cluster gelanceerd | Compendium Kust en Zee

Blauwe Cluster gelanceerd

Speerpuntcluster

De Blauwe Cluster is de zesde speerpuntcluster in Vlaanderen, na Catalisti (chemie), Flux50 (energie), VIL (logistiek), Flanders Food (agrovoeding) en SIM (nieuwe materialen). De Blauwe Cluster is dinsdag 26 juni 2018 in Oostende gelanceerd in het bijzijn van 250 vertegenwoordigers van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. De speerpuntclusters zijn doorgedreven samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

 

Economische activiteiten en investeringen

De Blauwe Cluster moet zich vooral focussen op vernieuwende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in de Noordzee én daarbuiten.

Concreet vertaalt zich dat in de zoektocht naar oplossingen met betrekking tot kustverdediging, hernieuwbare energie op zee, aquacultuur, mariene verbindingen, oceaanvervuiling en ecologisch bewust kusttoerisme.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois: "Eindelijk beschikt ook West-Vlaanderen over een speerpuntcluster die logischerwijze zijn hoofdkwartier heeft aan de Vlaamse kust. Dit geldt als basis voor een duurzame groei, een middel tot verankering en als hefboom voor jobcreatie. De Noordzee is niet enkel een immens prachtige natuurbron, ze biedt ook een zee van onderzoek- en exploitatiemogelijkheden in tal van sectoren, van energie tot onder andere voeding, transport, cosmetica en gezondheid. Dat potentieel wordt nog onvoldoende benut. Daarom verheugt het mij dat een aantal Vlaamse bedrijven en instellingen die in hun niche aan de top van de wereld staan hun kennis en ervaring bundelen om het economische en ecologische potentieel van de Noordzee te onderzoeken en te benutten."