Nieuwe interactieve tijdslijn visualiseert sleutelmomenten in oceaanbeleid sinds begin 21e E. | Compendium Kust en Zee

Nieuwe interactieve tijdslijn visualiseert sleutelmomenten in oceaanbeleid sinds begin 21e E.

Binnen de context van het Compendium voor Kust en Zee lanceert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een tijdslijn die beleidsmakers en geïnteresseerde mariene experten een overzicht biedt van de voornaamste strategieën, processen en wetten die het oceaanbeleid sinds het begin van deze eeuw vormgaven. Deze tijdslijn draait rond vijf thema’s: Global Policy, European Marine Science Policy, European Economic Policy, European Maritime/Environmental Policy en European Science Policy. Elk sleutelmoment is voorzien van een beknopte beschrijving, waarna men voor nog meer achtergrond meteen kan doorklikken naar de originele documenten of websites. De tijdslijn is beschikbaar in het Nederlands en het Engels en is opgenomen binnen het thema “Beleid en Wetgeving” van het Compendium voor Kust en Zee.

Voor meer informatie en het ruimere kader van het internationaal, Europees en nationaal marien-maritiem beleid, raadpleeg onze vrij te downloaden thematekst “Geïntegreerd maritiem beleid”.