SAVE THE DATE: VLIZ Marine Science Day 2021 | Compendium Kust en Zee

SAVE THE DATE: VLIZ Marine Science Day 2021

De VLIZ Marine Science Day van 2020 werd omwille van de Corona pandemie geannuleerd, maar op 3 maart 2021 is deze hoogdag voor jonge mariene wetenschappers in Vlaanderen komt terug. In tegenstelling tot voorgaande edities wordt deze keer geopteerd voor een volledig digitaal, maar dynamisch programma met presentaties, interactiemomenten en leuke nieuwigheden.

Ook bij deze digitale editie wordt de mogelijkheid geboden aan (jonge) wetenschappers om hun onderzoek te presenteren, dit kan enerzijds via een online presentatie van vijf minuten of anderzijds via een digitale posterpresentatie. Met dit laatste kan je uw onderzoek presenteren in een korte video van 1 minuut, die nadien beschikbaar blijft op de VMSD-website. Abstracts en de keuze voor een van de twee formats dienen voor 16 december te worden doorgegeven.

Voor informatie over hoe een abstract in te dienen, klik hier.
*Abstracts ingediend voor de 2020 editie zullen opnieuw moeten ingediend worden.