Toerisme en recreatie | Compendium Kust en Zee

Toerisme en recreatie

Het kust- en zeetoerisme (inclusief de cruisesector) vormt de grootste maritieme sector in Europa op het gebied van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het Europese kusttoerisme voorziet immers banen voor 3,2 miljoen personen die samen meer dan 183 miljard euro aan toegevoegde waarde genereren. Bovendien vindt ongeveer de helft van de toeristische overnachtingen plaats in kustgebieden. Ook de Belgische kust is een populaire vakantiebestemming. Het verblijfstoerisme genereert meer dan 5 miljoen aankomsten en 30 miljoen overnachtingen (2016). Het aantal dagtoeristen schommelt tussen 16 en 19 miljoen per jaar. De bestedingen van alle kusttoeristen samen bedragen om en bij de 2,9 miljard euro. Naast het kusttoerisme zorgt ook het toerisme in het hinterland voor een belangrijk aantal aankomsten en overnachtingen. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Toerisme en recreatie’ voor de Belgische kustzone. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot toerisme en recreatie binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.