Vlaamse regering keurt innovatie- en ontwikkelingsplatform voor kust van Oostende goed. | Compendium Kust en Zee

Vlaamse regering keurt innovatie- en ontwikkelingsplatform voor kust van Oostende goed.

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1040 - 'Blue Accelerator' aan POM West-Vlaanderen in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Het Blue Accelerator project, betreft een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform dat als een ‘living lab’ vanuit Oostende testen in real-life zeecondities zal uitvoeren in het kader van Blue Energy (offshore windenergie en golf- en getijdenenergie) en de bredere blauwe economie.

VLIZ is als wetenschappelijke partner betrokken bij dit Blue Accelerator project.