Voortgang Compendium Kust en Zee 2018 besproken op tussentijdse vergadering expertengroep | Compendium Kust en Zee

Voortgang Compendium Kust en Zee 2018 besproken op tussentijdse vergadering expertengroep

Op woensdag 1 februari 2018 organiseerde het compendiumsecretariaat zijn tussentijdse expertengroepvergadering. Tijdens deze tussentijdse procesevaluatie rapporteerde het secretariaat onder meer over de voortgang binnen het Compendium 2018 traject en werden nieuwe ideeën ter tafel gebracht. Zo wil het secretariaat met deze nieuwe editie van het Compendium nog sterker inzetten op het beantwoorden van de verwachtingen van zijn doelpubliek. Dit onder meer door het doorvoeren van een nauwgezette inhoudelijke opfrissing van de verschillende publicaties en een opfrissing van de Compendium-huisstijl. Verder werd ook besloten de naamgeving van de verschillende thematische producten te simplificeren en in te zetten op het gebruiksvriendelijker verkrijgen van feiten en cijfers.

Deze expertengroepvergaderingen vormen een strategische procesopvolging van het compendiumtraject en worden driemalig gehouden voor elke nieuwe editie zodanig dat garant gestaan wordt voor de best mogelijke kwaliteitsborging. Een laatste expertengroep vergadering zal gehouden worden in de vroege herfst, voor het release event later op het jaar.