Mariene aquacultuur | Compendium Kust en Zee

Mariene aquacultuur

In 2016 bedroeg de wereldwijde aquatische productie (via wildvangst en aquacultuur, inclusief aquatische planten) 202,2 miljoen ton, waarvan aquacultuur 54,5% voor haar rekening nam. De aquacultuursector is de snelst groeiende voedselproductiesector met een jaarlijkse toename van 7,3% sinds 1990. De globale maricultuurproductie bedroeg in 2016 58,9 miljoen ton, terwijl Europa in totaal 2,44 miljoen ton produceerde met Noorwegen als voornaamste producent (54%). België kende in 2016 geen commerciële maricultuur activiteiten. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Aquacultuur’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot aquacultuur binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur, kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.