Visserij | Compendium Kust en Zee

Visserij

In 2016 bedroeg de wereldwijde productie van visserijproducten, inclusief aquacultuur, 202,2 miljoen ton (exclusief zeezoogdieren). Zeevisserijproducten nemen hiervan 139,4 miljoen ton voor hun rekening waarvan 57,7% (80,4 miljoen ton) voor wildvangst. De vloot van de Europese Unie staat in voor 4,4% van de globale visproductie (2016). In 2016 bedroeg de vangst van de Belgische vissers 0,5% van het Europese totaal. De Belgische vissersvloot was in datzelfde jaar goed voor minder dan 0,1% van de totale Europese vloot met een tonnage en motorvermogen die respectievelijk 0,9 en 0,7% van het Europese totaal vormden. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Visserij’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot visserij binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.