Energie (inclusief kabels en leidingen) | Compendium Kust en Zee

Energie (inclusief kabels en leidingen)

In de Blauwe Groei-strategie van de Europese Commissie wordt blauwe energie naar voor geschoven als één van de prioriteitsgebieden. Onder het thema ‘Energie’ worden in het Compendium voor Kust en Zee zowel windenergie op zee, getijden- en golfenergie, energieopslag in de Noordzee, onderzeese pijpleidingen en kabels, aardgasinstallaties in Zeebrugge als hernieuwbare energie in de kustzone besproken. Met uitzondering van windenergie op zee bevinden de offshore technologieën voor hernieuwbare energie zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. In 2017 waren in de Europese zeeën 4.149 turbines geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 15.780 MW. In België waren in 2017 vier windparken operationeel (C-Power, Belwind, Nobelwind en Northwind), bestaande uit 232 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 877.2 MW. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Energie’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese en federale regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot offshore energie binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.