Militair gebruik | Compendium Kust en Zee

Militair gebruik

In het Belgisch deel van Noordzee (BNZ) en in het kustgebied vinden geregeld militaire activiteiten en oefeningen plaats. Er is eveneens een stortplaats van oorlogsmunitie uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig in het BNZ. Deze bevindt zich ter hoogte van de kust van Knokke-Heist op de ondiepe zandplaat van de Paardenmarkt. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Militair gebruik’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. Figuren en achterliggende data zijn interactief te raadplegen door te klikken op 'Kustportaal'.