Sociale en economische omgeving | Compendium Kust en Zee

Sociale en economische omgeving

De Europese kustzones worden gekenmerkt door een snel stijgende bevolking en een bevolkingsdichtheid die gemiddeld 10 procent hoger ligt dan in de gebieden in het hinterland. Daarnaast zijn deze regio’s eveneens onderhevig aan een toenemende ontwikkeling van infrastructuur en economische activiteiten. De kustzones zijn dan ook gebieden met een eigen identiteit en specifieke uitdagingen. De Belgische kustzone wordt gekenmerkt door een karakteristieke sociale omgeving met onder meer een verhoogde bevolkingsdichtheid, een sterke vergrijzing, een hoog aantal tweede verblijven en sterk variërende woningprijzen. Daarnaast vormt de kust op economisch vlak eveneens een specifieke regio met enerzijds de aanwezigheid van grote economische poorten (zee- en luchthaven) maar anderzijds ook een verhoogde werkloosheid, seizoensgebonden werkgelegenheid en een beperkt aantal kwalitatieve arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Sociaal en economische omgeving’ voor de Belgische kustzone. De figuren en achterliggende data worden interactief beschikbaar gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige socio-economische expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’.