Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Maritiem transport, scheepvaart en havens

Tegenwoordig wordt meer dan 80% van de globale handel over de zee vervoerd. 10,3 miljard ton goederen werden in 2017 met zeeschepen getransporteerd. Op 1 januari 2017 bestond de wereldhandelsvloot uit 93.161 schepen, goed voor een totaal van 1.86 miljard DWT (dead-weight tonnage). België telde in 2017 263 zeeschepen, goed voor 1,27% van het gloable DWT. De Belgische zeehavens zijn gesitueerd aan enkele van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, met meer dan 150.000 scheepsbewegingen per jaar, in de zogenaamde 'Le Havre-Hamburg range'. De totale trafiek in de 'Le Havre-Hamburg range' bedroeg in 2017 1.195 miljoen ton waarbij de Vlaamse zeehavens een marktaandeel bezitten van 24,7%. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Maritiem transport, scheepvaart en havens’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot maritiem transport, scheepvaart en havens binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.